Boordcomputer

boordcomputerStandaard raamwerkkoppelingen met de meeste vooraanstaande boordcomputerleveranciers. Voor een optimaal gebruik van uw TMS en uw boordcomputer is het noodzakelijk dat deze twee elementen aan elkaar gekoppeld zijn. Afhankelijk van uw behoefte worden alleen basisgegevens uitgewisseld, maar het is ook mogelijk zeer uitgebreide koppelingen te realiseren.