Facturatie

Alle opdrachten komen terecht in de facturatie module (facturatie software). Hier kunt u ze bewerken, printen en verwerken richting de financiële administratie.