Warehouse

warehouseIn de module opslag geeft u alle stamgegevens in van opslageigenaren, artikelen en indeling warehouses (voorraadbeheer). Vervolgens worden de artikelen ingeslagen, uitgeslagen, verhuisd enzovoort. De module houdt alle mutaties bij. U kunt per opslageigenaar of artikel overzichten genereren en uitprinten. Bestellingen kunt u handmatig invoeren of via import. Ook het scannen van barcodes is mogelijk.

In de module opslagafrekening worden alle werkzaamheden die in de opslag plaatsvinden gefactureerd. Dankzij de koppeling met de module tarieven kunnen de werkzaamheden meteen worden geprijsd.