Project management

De mogelijkheden van ICT-oplossingen optimaal benutten. Met dit doel begeleidt het projectmanagementteam van For All IT de implementatie van nieuwe systemen volgens de Prince2 methodiek. Uw garantie voor een heldere, gestructureerde aanpak. Voorafgaand aan een systeemimplementatie bepaalt het projectmanagement samen met u de beste aanpak en planning. Tijdens de uitvoering dragen tussentijdse controles en evaluaties bij aan een geslaagde implementatie.